Bellis Young & Cancer je projektem Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s. Tento projekt se zaměřuje na mladé pacientky (do 45 let věku), které procházejí nebo prošly léčbou spojenou s nádorovým onemocněním prsu. Onemocnění u dívek a žen v mladém věku sebou přináší řadu specifik
a specifických problémů z rodinné, pracovní, zdravotní a sociální oblasti (mateřství, těhotenství, návrat do zaměstnání, partnerské vztahy, rekonstrukce prsu, sebevědomí...), které jsou v životě každé pacientky stěžejní, a které léčba karcinomu prsu do značné míry ovlivňuje. Proto je velmi důležité vzájemné předávání vlastních zkušenosti pacientek.

Bellis Young & Cancer es una Alianza de Mujeres con Cáncer de Mama. Este proyecto se centra en pacientes jóvenes (menores de 45 años) que se someten o se han sometido a un tratamiento asociado con el cáncer de mama. La enfermedad en niñas y mujeres a una edad temprana acarrea una serie de cuestiones específicas y problemas relacionados con la familia, el trabajo, la salud y la sociedad (maternidad, embarazo, regreso al trabajo, asociación, reconstrucción de senos, confianza en sí misma ...), así como el propio tratamiento del cáncer de mama. Por tanto, es muy importante que el paciente comparta sus experiencias con los demás.